Vorming en toerusting

OP WEG door het seizoen... Als mens ben je op weg. Je komt ergens vandaan en gaat ergens naar toe.

Wat heb je meegekregen in de rugzak van je leven? Kom je ermee toe?
Wat houdt je gaande? Waar loop je vast? Waar vind je rustplaatsen? Met wie ben je onderweg? 
En als je de weg kwijt bent… heb je dan een plattegrond of een kompas? Hoe ziet het  “landschap” er uit
waar je door heen trekt?

Dit thema wordt op allerlei manieren uitgewerkt in de volgende groepen:  

                                                                  catechesegroepen / Provider-catechese

    gesprekskringen                      groothuisbezoek

                                                           

                                                                                             literatuurkringen

    themavonden             En nog veel meer…

Klik voor meer info op het bereffende logo. We hopen dat velen zich welkom voelen en hun plaats zullen vinden in onze kring.