Aktie Kerkbalans 2019

         

Evenals vorig jaar is het thema “Geef voor je kerk”.

Al eeuwenlang is onze kerk een plek van bezieling en inspiratie waar mensen elkaar ontmoeten, hun geloof beleven en hun vreugde en verdriet delen met God en met elkaar. Het is de plek waar u altijd welkom bent en waar mensen zich thuis voelen!

Onze kerkgemeenschap is een levende kerkgemeenschap, die van belang wil zijn voor haar leden, maar ook een rol wil spelen in de samenleving, dichtbij en ver weg.

Ook in 2019 willen we hier verder aan bouwen. Niet alleen  door de zondagse vieringen maar evengoed door het organiseren van allerlei activiteiten doordeweeks voor iedereen.

In januari gaat de actie Kerkbalans weer van start. Dan vragen wij u weer om uw bijdrage voor het jaar 2019. Uw bijdrage is onmisbaar om al het werk voort te zetten, de kerkdiensten, het pastorale werk, vorming en toerusting en jeugdwerk maar ook om onze Dorpskerk en het JBC in stand te kunnen houden.

Dit alles is alleen mogelijk dankzij de vele vrijwilligers en de financiële steun van haar leden, van mensen zoals u.

Alle leden krijgen een brief met het verzoek om een bijdrage. De kerk krijgt, zoals u misschien weet, geen subsidies en is dus volledig afhankelijk van de financiële bijdragen van betrokken kerkleden.

Is de kerk ook voor u een plek van ontmoeting, inspiratie en omzien naar elkaar? Doe dan mee aan de Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier in. De actie Kerkbalans loopt van 19 januari tot 2 februari. In deze periode komt een vrijwilliger het formulier bij u brengen en later weer ophalen. 

In 2018 gaf u € 96.000,-- aan de actie Kerkbalans. Dank zij deze opbrengst en de inzet van velen kunnen we terugkijken op mooi jaar vol activiteiten die niet alleen door kerkleden bezocht werden, maar ook door andere dorpsgenoten.

Door het teruglopen van het aantal leden en de daling van de rente is het bijna niet meer mogelijk om de kosten die we jaarlijks hebben en die ook ieder jaar iets meer worden te betalen uit de inkomsten en verwachten we voor 2019 een begrotingstekort van € 12.000.

U kunt ons helpen dit tekort kleiner te maken door uw bijdragen ten opzichte van vorig jaar te verhogen.

Het is ook goed om hier nog eens te vermelden, dat we jaarlijks per pastorale eenheid ongeveer € 40,-- af moeten te dragen aan de landelijke Protestantse Kerken Nederland, ongeacht de hoogte van de bijdrage van de pastorale eenheid.  

Wij zien uw bijdrage met veel vertrouwen tegemoet en hopen dat u de kerkgemeenschap hiermee in staat stelt haar belangrijke werk ook volgend jaar te blijven doen.

College van Kerkrentmeesters