Amnesty International

Maandelijks wordt er in de eerste eredienst van de maand aandacht besteed aan Amnesty International.

De Amnesty-kaars wordt aangestoken en er wordt een gebed uitgesproken door de diaken. Op het Weekbericht wordt informatie gegeven over lopende akties: Er wordt vermeld hoe voorgaande akties zijn afgelopen en voor wie er deze zondag geschreven wordt. Na afloop van de dienst worden hiervoor kant-en-klare-brieven verkocht die verstuurd worden naar regeringen, om hen te bewegen tot een eerlijke rechtsgang. 

Contactpersoon van de werkgroep / schrijfgroep is mevr. W. Kuiper, Oranjeweg 3, tel. 026 495 32 74