BANKREKENINGNUMMERS

Naam IBAN nummer
   
Diaconie Protestantse Gemeente te Rheden NL32 RABO 0355 2003 84   
Kerkblad Ontmoeting te Rheden (abonnementsgeld)  NL30 INGB 0001 2598 98
Protestantse Gemeente te Rheden (alg. en kerk. bijdr.) NL56 RABO 0373 7276 31
Protestantse Gemeente te Rheden (collectebonnen) NL87 RABO 0355 2283 00
Stichting Behoud Dorpskerk Rheden NL87 RABO 0355 2191 82
Werkgroep ZWO Protestantse Gemeente te Rheden (Diaconie)      NL32 RABO 0355 2003 84