Begraafplaats De Pinkel

De oude kerkelijke begraafplaats van de Hervormde Gemeente Rheden is gelegen aan de Pinkelseweg te Rheden en werd in 1871/1872 geopend.
In het voorjaar van 2008 is de begraafplaats als gesloten verklaard. 
Er worden geen nieuwe bijzettingen meer toegestaan. De laatste bijzetting dateert van 1989. Het aantal nog aanwezige zerken op deze kleine begraafplaats is beperkt, van veel in de begraafboeken opgenomen personen is geen grafsteen (meer) aanwezig.
Er zijn dan ook veel lege plekken. 

Werkwijze:
De gegevens uit de begraafboeken zijn overgezet en internet geplaatst. De originelen over de periode van 1904-1972 zijn in het Gelders Archief te Arnhem aanwezig ter inzage. Daarin ontbreken echter de data van geboorte en ook van overlijden. De begraafdata zijn wel overgenomen en aan de hand van de vermelde leeftijden zijn de geboortejaren (herleid) ingevuld. Daarbij kunnen wel wat geringe afrondingsverschillen zijn ontstaan door de geautomatiseerde berekening ten opzichte van die in het register. 

Van de vele gepubliceerde bronbewerkingen heeft de heer Bruger een digitale transcriptie gepubliceerd van dit register. Zie voor verdere informatie en bijbehorende index : Info begraafplaats de Pinkel

Grafaanduiding voor het oudere gedeelte. Globaal geldt voor de lokatie van graven de volgende weergave:

1 - de vier windrichtingen Noord/Oost/Zuid/West waarbij de lange zijde van de begraafplaats in de
zuid-noordrichting is gelegen. Links (vooraan) is dus zuid, rechtsachter is noord. 
2 - rijen voor Noord en afdelingen voor de overige, dus Oost/West/Zuid, soms ook wel een pad.
3 - een grafvolgnummer per afdeling, rij of pad.
4 - het afzonderlijk genoemde Rondeel kent meestal geen volgnummer.
5 - voor het nieuwere gedeelte (met bijzettingen over de naoorlogse periode) geldt dat er een Vakken-aanduiding is gebruikt met een volgnummer. 

Van een groot aantal naoorlogse bijzettingen is helemaal geen lokatie vermeld of een onvolledige.
Wat dienaangaande wel vermeld staat in het begraafboek is overgenomen. 
De inventarisatie dateert van medio 2009.

Onlangs werd een werkgroep Onderhoud begraafplaats De Pinkel opgericht.
Wilt u meer weten over de Dorpskerk in Rheden? Kijk dan ook eens op Dorpskerk Rheden op Reliwiki.

TERUGGEVONDEN

Bij het schoonmaken van de begraafplaats treft men soms ook tot dan toe verborgen graven aan (met een verhaal). Zoals deze ... en lees het verhaal van Ale Hartgers.

Jarenlang is er gezocht naar de graven van Izaak Herman Sterren, geneesheer te Rheden. Zijn vrouw Catharina Maria Louisa Carolina Zijnen Wartel en hun achterkleinkind Louis Emmanuel Faure. Afgelopen week was ik weer bezig aan het "klungelen" op de begraafplaats en zoekende naar eventueel "verdwenen" graven. Met een verschillende aanwijzing en een artikel op zak. Reeds in het blad van de Oudheidskundige Kring Rheden-Rozendaal nummer 66 van november 1979 is een verhaal te lezen, geschreven door Adriaan Kolkman, over verschillende graven aan de Pinkelseweg. Kolkman heeft het hier ook over het graf van dr. Sterren, geneesheer te Rheden en destijds wonende tegenover de NH Kerk en hij geeft aan dat de steen hoogstwaarschijnlijk een geschenk van de Rhedense bevolking en oud-patienten van dr. Sterren is.

Het opschrift van de zerk luidt: Hulde aan de nagedachtenis van den waardige geneesheer J.H. Sterren (de J is misschien een foutje van de beitelaar omdat het Izaak is, maar misschien dat de hoofdletter i wel op een J leek?) Geboren 1811 overleden 1885 (moet dus zijn 27 maart 1885) tevens rustplaats van C(atharina) M(aria) L(ouise) C(arolina) Zijnen Wartel wed. J.H. Sterren geb. 8 mei 1821 overleden 19 februari 1897    

Familie Schas en des Tombe. Als we even iets verder richting de boerderij lopen komen we de graven tegen van de familie Schas en des Tombe welke gewoond hebben in de oude villa Rhederhof en villa Voorheide. U kunt de zerken niet missen deze bijzonder grote liggende grafzerken, gebarsten en gebroken door de tijd, dat wel... maar nog steeds imposant en zo zijn er op onze oude begraafplaats nog "bijzondere" mensen te vinden. Ik heb het woord bijzonder tussen aanhalingstekens geplaatst omdat je niet rijk hoeft te zijn om bijzonder te wezen. Ik ben er wel achter dat mensen met hele kleine zerken ook bijzondere belevingen hebben gehad.   Voordat we aan het graf van de familie Sterren komen, dat overigens binnen een hekwerk ligt, komen we aan een grote boom welke midden in een hekwerkje is gegroeid. En laat dat nu het grafje zijn van de achterkleinzoon van dr. Sterren en zijn vrouw.  

Stukje Sterren familiegeschiedenis. De dochter van dr. Sterren, Helene Francisca trouwde met Louis Franciscus Elisa Ittman en samen kregen zij onder meer een dochter die de naam Johanna Ittman mee kreeg. Deze Johanna Ittman trouwde op haar beurt met Everard Edward Hutchinson Faure en samen zij kregen samen een zoon met de naam Louis Emmanuel Faure. Helaas werd deze Louis Emmanuel maar twee jaar en 2 maanden... Het jongetje stierf 21 augustus 1901 in Rheden ten huize van Suzanne Sterren.