Contactgegevens

 

       

Hier treft u een beknopt overzicht van de adressen van het Dagelijks Bestuur alsmede 
van de predikant aan.

      Zie voor een totaal overzicht de adressen op KERKPLEIN

mw. E. van Hout-Notermanns      Massenweg 24      6991 CR  Rheden     tel. 026 495 32 19       
(preses)        
dhr. J.H.M. Meurs (scriba) Oranjeweg 230  6991 AZ  Rheden tel. 026 495 43 20 e-mail 

Het postadres is:

Protestantse Gemeente te Rheden, Dorpsstraat 70, 6991 HH  Rheden