DVD

De kerk beschikt over opnameapparatuur voor beeld en geluid.           

De zondagse erediensten worden voor hen die de diensten niet bij kunnen wonen opgenomen op een DVD. Zij kunnen op deze manier de dienst later in de week bekijken en beluisteren. Voor deze groep leden die niet over afspeelapparatuur hiervoor beschikt is er een gebruikersregeling en kan apparatuur beschikbaar worden gesteld.

Ook van bijzondere diensten (van bijvoorbeeld een huwelijk of begrafenis) kan een DVD worden gemaakt.

Voor informatie over het gebruik van DVD's en of gebruikersapparatuur kan contact worden opgenomen met

dhr. J. Walgemoet                     Margrietstraat 1      tel. 026 495 28 66     
dhr. J.A. Mandemakers Arnhemsestraatweg 145        tel. 026 495 20 21