Eindejaarscollecte 2019

Eindejaarscollecte 2019

Traditiegetrouw wordt jaarlijks eind december de Eindejaarscollecte gehouden. Deze collecte komt geheel ten goede aan onze gemeente.

Als College van Kerkrentmeesters hopen we dat onze gemeente ook in het nieuwe jaar een plek van ontmoeting is. Een plek waar we met God, elkaar en anderen in gesprek gaan over wat ons bezighoudt. We doen dat bijvoorbeeld door het organiseren van activiteiten voor verschillende groepen, zoals de jeugdsoos, kindernevendienst, kamp, Provider, gespreksgroepen, leerhuis, film- en thema-avonden. Door diaconaal betrokken te zijn bij mensen die het minder hebben, dichtbij en ver weg. Door op zondag samen ons geloof te vieren en op verschillende momenten in het jaar speciale diensten te organiseren.

Om al deze activiteiten mogelijk te maken is er geld nodig. Daarom vragen wij u aan het eind van dit jaar om een extra gift, zodat we al ons werk in het nieuwe jaar kunnen voortzetten.

U kunt uw bijdrage over maken via de acceptgirokaart die u zult ontvangen of op IBAN bankrekeningnr: NL06RABO 0373 7276 58  t.n.v. Protestantse Gemeente Rheden te Rheden. Uw bijdrage komt ten goede aan een bestemming of activiteit die we als gemeente zorgvuldig uitkiezen.

Heeft u vragen of opmerkingen over deze collecte of over de bestemming hiervan, neemt u dan contact op met één van de kerkrentmeesters.

 Als College van Kerkrentmeesters danken we u bij voorbaat heel hartelijk voor uw betrokkenheid en steun!