Geinspireerd

We willen een bezielde kerkgemeenschap zijn. Er zijn verschillende bronnen waaruit we onze inspiratie putten: Naast de kerkdiensten op zondagmorgen zijn er bijzondere diensten en worden er kringen catechesegroepen, leerhuizen en toerustingsbijeenkomsten gehouden. Zo willen we op diverse manieren brood voor het hart en voedsel voor de geest aanreiken aan ieder die daar naar op zoek is.

In de diepte van de mensen                                                                      
Leeft een onvervreemd beeld
Als de mensheid is geheeld.
Als Gods Geest door ons kan stromen
Vangt een nieuwe toekomst aan,
Ooit is God tot ons gekomen
Als een kind in ons bestaan.

Ergens kwam de droom tot leven                                         
En nam een gestalte aan:
Kind van God en kind van mensen
Leerde ons om op te staan,
Om ons lot ter hand te nemen
En Hij leefde het ons voor.
Weerloos, kwetsbaar, ongewapend
Zette Hij ons op Gods spoor.

Alles wat er schuilt in mensen
Aan nog ongeboren kracht
Heeft de liefste mens der mensen
Voor ons aan het licht gebracht.
Hij liet allen leven, groeien,
Was de zon in hun bestaan,
Heeft ons daarmee uitgenodigd
Om een nieuwe weg te gaan.

Yvonne van Emmerik

Niet alleen gedichten kunnen ons inspireren. Ook een zoektocht in de Bijbel kan veel betekenen.
Wilt u eens kijken hoe de woorden in een andere vertaling worden geschreven?
Kijk dan ook eens op de Bijbel digitaal.

Leesrooster gezocht? Kijk dan op Leesrooster Nederlands Bijbelgenootschap.
Hier vindt u voor elke dag een dagtekst.