In Memoriam

Overledenen       
Wij gedenken onze gestorvenen, hun namen noemen wij met eerbied en genegenheid.
Mogen wij aan hen denken als intens betrokken in Gods doel. 
Zo zullen wij verbonden blijven. 
Samen maken wij, levenden en doden, immers deel uit van één verhaal van God en mensen.
 
NB. De namen worden enkel genoemd na overleg en met toestemming van betrokken familieleden.
 
Kerkelijk jaar   2019 - 2020    
         
November 17 dhr. W. Vleeming 81 jaar  
  24 dhr. H. Meerdink 91 jaar