In Memoriam

Overledenen       
Wij gedenken onze gestorvenen, hun namen noemen wij met eerbied en genegenheid.
Mogen wij aan hen denken als intens betrokken in Gods doel. 
Zo zullen wij verbonden blijven. 
Samen maken wij, levenden en doden, immers deel uit van één verhaal van God en mensen.
 
NB. De namen worden enkel genoemd na overleg en met toestemming van betrokken familieleden.
 
Kerkelijk jaar   2018 - 2019    
         
December 04 dhr. M.W. Zondervan  88 jaar   
  06 mevr. G. Aalders-Jansen 90 jaar  
  30 dhr. P.A. Jansen 83 jaar  
         
Januari 17 mevr. C.W. Louwerier-den Dulk 76 jaar  
  27 dhr. K. Prins 94 jaar