In Memoriam

Overledenen       
Wij gedenken onze gestorvenen, hun namen noemen wij met eerbied en genegenheid.
Mogen wij aan hen denken als intens betrokken in Gods doel. 
Zo zullen wij verbonden blijven. 
Samen maken wij, levenden en doden, immers deel uit van één verhaal van God en mensen.
 
NB. De namen worden enkel genoemd na overleg en met toestemming van betrokken familieleden.
 
Kerkelijk jaar   2018 - 2019    
         
December 04 dhr. M.W. Zondervan  88 jaar   
  06 mevr. G. Aalders-Jansen 90 jaar  
  30 dhr. P.A. Jansen 83 jaar  
         
Januari 17 mevr. C.W. Louwerier-den Dulk 76 jaar  
  27 dhr. K. Prins 94 jaar  
         
Februari 05 dhr. N. Noordman 86 jaar  
  12 mevr. H. Beumer-Brouwer 95 jaar  
  18 dhr. C.D. de Vaal 87 jaar  
  26 mevr. E.G. Grotenbreg-Beumer 84 jaar  
  27 mevr. R.E. ten Ham-Bosman 71 jaar  
         
Maart 12 mevr. J. Evers-Scheffer  86 jaar  
  18 mevr. J. van Leeuwen 95 jaar   
         
April 04 mevr. S.C. van Boven-Slijper 84 jaar  
  15 mevr. J.D. Waagenaar-te Grotenhuis 94 jaar  
         
Mei 01 mevr. H.J. Pen-Willink 85 jaar  
  06 mevr. J. Graven 91 jaar  
  08 dhr. L.A. Louter 86 jaar  
  11 dhr. C. Hiensch 89 jaar  
  15 dhr. F.C. Bubberman 90 jaar  
         
Juni 24 dhr. J. Lodder 81 jaar  
         
Augustus 03 mevr. H.H. van Ommen-van der Stam 92 jaar  
         
September 01 mevr. M. Kluitenberg-Louwerse 83 jaar  
  16 dhr. H. Bosman 81 jaar