Jonkvrouw Brantsencentrum

Het Kerkelijk Centrum Jonkvrouw Brantsen wordt door de kerkgemeenschap multifunctioneel gebruikt. Er worden vergaderingen gehouden, de jeugdclubs hebben er hun "home", er wordt door jong en oud gesoosd, ouderen ontmoeten elkaar hier. 

  Jonkvrouw Brantsencentrum

                                                   Jkvr. Brantsencentrum, Dorpsstraat 70, 6991 HH Rheden

Het gebouw is oorspronkelijk een school geweest. Veel mensen uit Rheden hebben deze school bezocht. Toen de Gereformeerde kerk (Arnhemsestraatweg) bij het samengaan met de Hervormde Gemeente Rheden werd gesloten en verkocht, werd dit gebouw aangekocht en voor gebruik aangepast. Zo is er een kleine keuken en een behoorlijke toiletgroep. Ook is er een traplift naar de bovenetage.