Kerk en milieu

De werkgroep Kerk en Milieu is een werkgroep vallend onder de financiële verantwoording van de diaconie.
Door middel van ondermeer een lezing of een milieutafel wordt in beide kerkgenootschappen aandacht gevraagd voor duurzame ontwikkeling, natuur en milieu.

Contactpersoon van de werkgroep is 

mevr. R. van de Veen                  J. van Riebeeckstraat 12      tel. 026 495 28 09