Beleidsplan 2013-2022

Leve
Onze
Rhedense
Dorpskerk

Dat is de titel van het langetermijnbeleidsplan 2013-2022, dat op de afgelopen Kerkenraadsdag van 21 september j.l. het licht zag. Lang is er over gesproken, vele mensen hebben er vele uren over nagedacht en gediscussieerd, visies zijn geponeerd en weer ingetrokken, ideeën gelanceerd en weer bijgesteld, kortom, dit plan is niet op een achternamiddag in elkaar geknutseld.

Na 2 jaar van stug doorwerken door de verschillende werkgroepen ligt er dan nu een gefundeerd plan waarin de doelen omschreven zijn waar we als Dorpskerkgemeenschap in de komende 10 jaar naar op weg willen.

Hieronder treft u aan :

- het Beleidsplan van de kerk in algemene zin
- het (aanvullend) Beleidsplan van de Diaconie
- Financieel plan en begroting 2016 door Coll van Kerkrentmeesters

De Dorpskerk werd oktober 2017 een Fairtrade Kerk. In verband daarmee treft u een herzien Beleidsplan aan.

Download