Onderweg

Als kerkgemeenschap zijn we op weg en onderweg gebeurt er van alles in het reilen en zeilen van de gemeente, waarvan we verslag doen of melding maken in het Kerkblad Ontmoeting of in het Weekbericht. 
Ook ontmoeten we onderweg andere kerkgenootschappen en organisaties/instanties waarmee we ons verbonden weten.  We vermelden hiervan de links.        

VERSLAGEN.
De verslagen worden u op diverse manieren aangereikt: In tekst (meestal kunt u deze ook downloaden), foto's, maar ook in de mogelijkheden van verslaglegging middels video en geluid (mp3).

TEKST     Verslagen en ook preken van erediensten worden steeds vaker gepubliceerd.
FOTO's     In het fotoboek kunt u foto's geplaatst in een fotogalerij bekijken. Door op de foto's te klikken worden ze vergroot en kunt u verder of terug naar andere foto's.
VIDEO      Middels twee tijdens de restauratie gemaakte video's van de restauratie van het kleine Meere-orgel kunt u de restauratie nog eens beleven. De video-link treft u onderaan de infopagina van de orgels aan.
GELUID (MP3)    Van erediensten, waarvan de preek niet op schrift is uitgewerkt, treft u de preek in een geluidsbestand aan.

KERKBLAD ONTMOETING     Maandelijks ontvangen geabonneerden het kerkblad Ontmoeting, een gezamenlijke uitgave van de Protestantse gemeenten Rheden en Ellecom-De Steeg.

WEEKBERICHT      's Zondags wordt er in de kerk aan de kerkbezoekers een weekbericht uitgereikt. 
Hierin staat behalve de liturgie van de dienst ook informatie over de te houden collecten en andere van belang zijnde zaken. Het is ook mogelijk om het weekbericht per e-mail te ontvangen. Zie hiervoor Weekbericht.

LINKS     Verschillende links helpen u om direct naar de site van bijvoorbeeld de PKN, het IKON een buurgemeente of anderszins (Wereldwinkel, PCOB, etc.) te gaan.

We wensen u veel plezier bij het gebruik.