Pasen

Zeggen ze dat Hij is opgestaan 
waarom is deze wereld dan dezelfde,
lijdt Hij zelf dan nog in al de zijnen,
sterft Hij dagelijks nog duizend doden,
altijd door zoals het immers is? 

Weegt het lijden deze korte tijd ook niet op tegen de heerlijkheid
die eens komen zal, is duizend jaar als de
dag van gisteren, als een droom, 
altijd duurt die boze droom nog voort,
roept het bloed van Abel van de aarde,
wordt de stem in Rama weer gehoord,
altijd weer hetzelfde, Rachel weent om
haar kinderen die niet meer zijn. 

En daar blijft mijn ongeloof bij staan, dat ik net als Thomas twijfel, enkel in zijn wonden Hem herken. 

J.W. Schulte Nordholt 

Pasen.

De dag van de grote ommekeer. Vandaag begroeten we elkaar in de kerk met de woorden "De Heer is waarlijk opgestaan!" Als we de berichten lezen, is de boodschap van Pasen niet "zomaar" geland. Het is ook zo onvoorstelbaar. Zo niet vanzelfsprekend. De leelingen zijn ontzet. Ze weten niet wat ze ervan moeten denken. Kloppen de verhalen wel? De engel stelt gerust: "Wees niet bang." Vertel het goede nieuws aan de anderen: "De Heer is opgestaan." Dat is de boodschap van Pasen die we ieder jaar weer uitspreken. De dood is te niet gedaan, Jezus is opgestaan! Totdat we het zelf gaan geloven. Opdat we het blijven geloven. 

Ter overdenking (Uit het ouderlingenblad)

Met het Licht op weg

Maria heeft in de donkere nacht gezocht naar de ontmoeting met de Levende. Het was een zware donkere nacht; er was verwarring; het graf was leeg… In het ochtendgloren confronteerde ditzelfde ochtendgloren haar met de leegte. De leegte van het graf, de leegte van het leven.
Maar de engelen spraken haar aan en wezen haar dat ze daar niet bij moet blijven. Ze kan weg uit de leegte naar een nieuwe toekomst. Ze draaide zich om en ging, nog betraand, de tuin in. Ze zag het nog niet maar ze draaide wel om. Dan gebeurt het dat ze aangeraakt wordt, aangeraakt door een stem. Een stem die haar naam noemt. Zij is er, zij mag er zijn en zij is geroepen om te leven.
Met de Levende op weg
Maria wordt een boodschapper van het Licht.
‘Houd me niet vast’, zei Jezus. Ik ben nog niet opgestegen naar de Vader. Ga naar mijn broeders en zusters en zeg tegen hen dat ik opstijg naar mijn Vader, die ook jullie Vader is, naar mijn God, die ook jullie God is’. Maria uit Magdala ging naar de leerlingen en zei tegen hen: ‘Ik heb de Heer gezien!’ En ze vertelde alles wat hij tegen haar gezegd had (Joh. 20: 17, 18)

Paaslied

Het pure witte licht
Van Gods aanwezigheid
Is als een bliksemschicht
en keerpunt in de tijd.

In stilte, ongezien
En stralend, onverwacht.
Herrijst de Levende
Uit dood en donk’re nacht

De kruiden van de dood,
zij kunnen weggedaan
De Opgestane leeft
en spreekt Maria aan

Haar blij getuigenis
Zet zich onstuitbaar voort,
Dit ongeloof’lijk nieuws
Wordt tot vandaag verwoord.

De werkelijkheid van God
Breekt in ons leven in
Als ruimte, perspectief,
Geeft alles nieuwe zin.                         Uit: Eva’s lied.