Predikant

Na het afscheid van ds. D. Floors op 15 december jongstleden is deze functie vacant.