Solidair

We zijn ervan overtuigd, dat verantwoordelijkheid een belangrijke pijler van ons kerk-zijn is.
Die verantwoordelijkheid betreft het omzien naar de ander, dichtbij en verder weg en ook onze omgang
met de aarde, Gods schepping. We geven daar vorm en inhoud aan via pastoraat en diakonaat,
jongerenwerk en allerlei activiteiten op het gebied van kerk en samenleving.

Onder solidair treft u ook een pagina In Memoriam aan. Op deze pagina worden de namen genoemd van leden die ons ontvallen zijn (inclusief de datum van overlijden, een en ander conform de informatie zoals die op de laatste zondag van het kerkelijk jaar genoemd wordt).
Namen zullen alleen worden genoemd in overleg met en na toestemming van betrokken familieleden