Solidariteit

Rheden, 11 januari 2015.

Tijdens en na de kerkdienst van 11 januari werd er (als vanzelfsprekend) aandacht besteed aan de verschrikkelijke gebeurtenissen in Frankrijk en Nigeria van de afgelopen week.

We hebben onbegrip over de aanslagen, afschuw wordt uitgesproken, ongeloof wordt gedeeld en vooral verzet geuit tegen elke vorm van geweld en leed dat daaruit voortkomt. Maar het gaat verder dan dat; fundamentele waarden van onze westerse gemeenschap zijn in het geding en vooral de democratische verworvenheden staan onder druk. Het gaat hier over behoud/ verdedigen van morele waarden waarin we uitdrukken wat voor ons mens-zijn en voor de samenleving goed en waardevol is, zoals:

Rechtvaardigheid, verantwoordelijkheid, menswaardigheid, vrijheid, gelijkwaardigheid, veiligheid en vrede.

Er wordt veel nadruk gelegd op het behoud van vrijheid van meningsuiting, maar vanuit onze christelijke moraal, vertegenwoordigd en uitgedragen door symbolen van wijn en brood, zijn meer waarden in het geding waarover we onze afschuw kunnen uiten en uiting geven aan behoud van belangrijke christelijke normen en waarden, zoals:

-          Behandel anderen zoals je door hen behandeld wilt worden.
-          Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doet dat ook de ander niet. 

Het gaat hier nl om het persoonlijk welzijn van mensen en en om het welzijn van de samenleving.

Het belangrijke deel over goed en kwaad voert terug op de christelijke ethiek, waarin ruimte en stelling wordt genomen op ethische vraagstukken, maar vooral ook ruimte wordt gelaten voor andere meningen en opvattingen.

We zullen met elkaar in gesprek moeten en blijven.

De kerkenraad

Uw reactie over dit onderwerp kunt u - onder vermelding van Reactiepagina - via het contactformulier sturen naar de Webmasters van de Dorpskerk …….

NB. Houdt het echter wel beknopt en vermeldt uw naam. 

Spelregels:

  • De reacties zijn voor persoonlijke verantwoordelijkheid van de inzender.
  • Anonieme reacties worden niet geplaatst.
  • De Dorpskerk Rheden kan niet aansprakelijk worden gesteld voor uitingen en houdt zich het recht voor reacties die in strijd zijn met wetgeving, goede zeden, waarden en normen de christelijke ethiek betreffende niet te plaatsen.

 Kijken naar geplaatste reacties? Kijk dan op REACTIEPAGINA (die dient voor verdieping en reflectie en kan leiden tot te organiseren gesprek)