Taize


Algemene omschrijving activiteiten

Protestantse broeders hebben na de Tweede Wereldoorlog in Taizé (een dorpje in de Franse landstreek Bourgondië) een klooster gesticht dat al tientallen jaren honderdduizenden jongeren trekt. Tegenwoordig wordt de gemeenschap van broeders gevormd door leden van alle grote christelijke kerken.

In de drie vieringen per dag staan stilte, zang, aanbidding en meditatie centraal en dit alles in een ongedwongen sfeer.

Belangstellenden wordt verwezen naar de publicaties van vieringen in onze omgeving. In de agenda op de website zullen deze betreffende vieringen worden opgenomen.

          

Samenstelling

Taize-vieringen worden er in Rheden helaas niet meer gehouden.

In het verleden werd samengewerkt met de kerken in Dieren en Duiven.

Contactgegevens

Voor nadere informatie over de Taizévieringen in Duiven kunt u terecht bij

mevr. Afina Mekkink           Duiven        taizeduiven@hotmail.com