Vacature predikant

De Protestantse Gemeente Rheden zoekt een predikant (m/v) voor 1,0 FTE voor een periode van 5 jaar. Daarna wordt de omvang 0,8 FTE.

De te beroepen predikant 

-        is ondogmatisch, ruimdenkend en staat open voor ieders geloofsbeleving;
-        heeft een toekomstgerichte visie op kerkzijn zowel op zondag als door de week;
-        heeft affiniteit met pastorale zorg;
-        beschouwt de kerkelijke gemeente als onderdeel van de Rhedense samenleving en wil
         daarin actief zijn; 
-        verstaat onder vorming en toerusting niet alleen theologische maar ook maatschappelijke en 
         culturele vorming;
-        weet gemeenteleden te motiveren, te inspireren en met elkaar te verbinden;
-        is gemakkelijk benaderbaar voor jong en oud en zoekt zelf ook het contact met de gemeente.


Meer informatie met betrekking tot deze vacature kunt u vinden op ...

Profiel van onze gemeente

Beknopt beleidsplan van onze gemeente 

Kerstnummer van ons kerkblad Ontmoeting 

Homepage website van onze dorpskerkgemeenschap

Mondelinge informatie kunt u verkrijgen van de voorzitter van de beroepingscommissie, de heer Willem Kruithof, bereikbaar via 06 5160 1998.

U kunt tot 14 februari 2020 uw sollicitatie richten aan Beroepingscommissie@dorpskerkrheden.nl