Vacaturebank

Veel van het werk in de kerk wordt gedaan door een enthousiaste groep leden/vrijwilligers.
Leden worden soms gevraagd als ambtsdrager in een van de raden, soms als wijkmedewerker een bijdrage te leveren. Leden worden ook wel eens benaderd voor een eenmalige activiteit.

Afhankelijk van vraag en aanbod blijft het soms toch erg moeilijk om een plaats te vervullen. Veelal is dit gelegen aan het feit dat men onbekend is met of de "vacature" of de wel aanwezige bereidheid van leden om te willen helpen. Daarom deze "vacaturebank". Wellicht dat u bereid bent om mee te doen in het werk binnen onze kerkgemeenschap? Hieronder treft u de Vraag aan.

In de "advertenties" hieronder wordt aangegeven hoe u kunt reageren.                                     

                     VACATUREBANK DORPSKERKGEMEENSCHAP RHEDEN                                                                       

VRAAG                                                   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oproep: hulp onderhoud Oude Begraafplaats

Aan de rand van de dorpskern, daar waar het industrieterrein van Rheden begint, ligt een uniek verstild plekje, de oude Hervormde begraafplaats aan de Pinkelseweg. Nu eigendom van de Protestantse Kerkgemeenschap Rheden. Sinds februari 2008 is de begraafplaats gesloten en mag er geen stoffelijk overschot meer worden bijgezet.
De volledige onderhoudskosten komen voor rekening van de kerkgemeenschap die toch al niet ruim in haar jasje zit. Toch willen de Kerkrentmeesters de begraafplaats weer met vrijwilligers en met zo laag mogelijke kosten opknappen en onderhouden.

De onderhoudsgroep kan nog steeds versterking gebruiken!

Wie belangstelling heeft om enkele malen per jaar mee te helpen kan zich melden bij Gerrit Hoftijzer tel. 026 495 21 12