Vorming en toerusting

Vorming en toerusting binnen onze kerkgemeenschap vindt op allerlei manieren plaats. Er wordt door verschillende groepen aan gewerkt.

Vorming vindt al plaats tijdens de basisschool-periode door in de Kindernevendienst uitleg te geven van de verhalen uit de Bijbel. Op latere leeftijd worden er door de Centrale jeugdraad verscheidene activiteiten aangeboden.

Door predikanten en vrijwilligers wordt catechese (godsdienstonderricht) gegeven.

Volwassenen kunnen gebruik maken van bijvoorbeeld deelname aan de groep Theologische vragen, Literatuurkringen of een Leerhuis.
Ook worden thema-avonden georganiseerd waar of een film wordt vertoond, een boek wordt besproken of naar muziek wordt geluisterd.

Wilt u meer informatie? Klik dan op één van de links onder Vorming en Toerusting of kijk naar de activiteiten in de Agenda. 

Contactpersonen werkgroep Vorming en Toerusting:

George Prins, Josè Kip en Marret Uijl.