Weekbericht

Elke zondag wordt er aan bezoekers van de eredienst een weekbericht uitgereikt.

In het weekbericht wordt de liturgie van de dienst afgedrukt. U treft in het bericht ook het doel van de collecten aan en waar mogelijk uitleg hiervan. Verder treft u op de berichten informatie aan over bijv. de maandelijkse schrijfactie van Amnesty International, uitleg van de liturgische bloemschikking of aankondigingen van aanstaande activiteiten.
Zo mogelijk worden, met toestemming van betrokkenen, de namen van de zieken genoemd, zodat wie dat wil een "beterschapswens" kan sturen.
Tenslotte wordt vermeld wie er de volgende zondag in de diensten in de Dorpskerk en Rhederhof (1 x per 2 weken) voorgaat.

Kopij voor het weekbericht kan tot donderdag 18.00 uur digitaal worden aangeleverd via weekbericht.rheden@gmail.com

Kunt u de dienst mogelijk niet bezoeken en u wilt toch het weekbericht ontvangen? 
Leden van onze Dorpskerkgemeenschap kunnen zich (gratis) abonneren op het digitaal weekbericht.
Om u aan te melden klikt u op aanmelden digitaal WEEKBERICHT. (U komt op een contactformulier, waarop u de benodigde gegevens kunt invullen).