Werkgroep Kerstmarkt

Jaarlijkse organisatie van de kerstmarkt


Algemene omschrijving activiteiten

Om ieder jaar weer een sfeervolle en gezellige kerstmarkt te creëren wordt door een groep enthousiaste mensen hard gewerkt om dit zo goed mogelijk voor te bereiden. 

De verkoop van leuke spulletjes en kerststukjes de resultaten van de Quiltgroep en vele andere zaken zijn ingrediënten om van de kerstmarkt een gezellige activiteit te maken waarbij de saamhorigheid binnen de dorpskerk positief kan worden ervaren. Natuurlijk worden ook de hapjes en drankjes niet vergeten.

De opbrengsten van de kerstmarkt worden beschikbaar gesteld aan een goed doel dat ten goede komt aan een betere leefbaarheid van kinderen.

Samenstelling

De kerstmarktwerkgroep is samengesteld uit verschillende leden van de Dorpskerkgemeenschap en uit dorpsgenoten van parochie “Levend water”.
Gezamenlijk werken zij onder verantwoordelijkheid van de diaconie.

Contactgegevens

Voorzitter: Dhr. Jan de Bes, Groenestraat 11 b, tel. 026 495 20 85
Secretaris: Mevr. Kari van Hoytema, Europalaan 61, tel. 026 495 30 87