Werkgroepen

De activiteiten binnen de kerkgemeenschap worden, naast door de kerkenraad zelf, veelal besproken en uitgevoerd door voor de activiteit gevormde werkgroepen.

Die activiteiten worden, voortkomend uit inspiratie en solidariteit, voor een brede doelgroep georganiseerd en omvatten het kerkelijke werk voor jong en oud.
Tot de doelgroepen behoren alle kerkleden en belangstellenden. 

Voor de jeugd zijn er zoals de jeugdclubs, kindernevendienst, catechese en voor de oudere jongeren (of jongere ouderen) zijn er gespreksgroepen en thema-avonden, sozen. Zo zijn er bijvoorbeeld contactgroepen, waaronder voor ouderen. 

Over wie wat organiseert treft aan onder de links hiernaast. De door de werkgroepen georganiseerde activiteiten worden ook in de Agenda geplaatst.