Wie zijn we

De Dorpskerkgemeenschap wil een open en gastvrije geloofsgemeenschap zijn, die met beide benen in de wereld van vandaag staat. We vinden op zondag en door de week inspiratie in de woorden en verhalen van het oude boek, de Bijbel, en ontdekken telkens weer hoe nieuw die woorden zijn: ze willen ons grond onder de voeten bieden en perspectief voor de toekomst; ze vertellen over de liefde van God. 

En we hebben tegen elkaar gezegd: dat willen we graag delen.

Het gaat ons om ontmoeting en gemeenschap: open oren en open ogen.
De verhalen en vragen van mensen opmerken en er aandacht voor hebben. Ruimte en tijd maken om de ontwikkelingen in de samenleving eens goed tegen het licht te houden; een project ondersteunen om mensen dichtbij en ver weg te helpen. Met een groep geïnteresseerden bezig gaan met een stevig thema om er wijzer van te worden. Aansluiten bij de leefwereld van jongeren, met kinderen een feest voorbereiden: het hoort er allemaal bij. 

Met vijf kernwoorden geven we in deze website de vorm en inhoud aan van ons gemeente-zijn:

OPEN EN GASTVRIJ / GEÏNSPIREERD / SOLIDAIR / KERKPLEIN / ONDERWEG

Via deze kernwoorden (tabs) of via het zoekvenster kom je bij de verschillende onderdelen van ons gemeente zijn. We hopen dat deze kennismaking aanleiding wordt voor meer contact. 

Graag tot een volgende ontmoeting!