ZWO

WERKGROEP ZWO
(Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking)

Onze plaatselijke ZWO commissie kiest samen met die van Ellecom-De Steeg een meerjarenproject, waarvoor regelmatig gecollecteerd wordt. De ZWO commissie valt onder de financiële verantwoording van de Diaconie. Giften voor het ZWO project of de Zending in het algemeen (voorheen de Zendingsbus onder de Toren), kunnen overgemaakt worden naar Bankrekeningnummer: NL32RABO0355200384 t.n.v. de Diaconie Prot Gem te Rheden o.v.v. Project-ZWO of Zending-ZWO.

Contactpersoon van de ZWO werkgroep is dhr. W.P.C.M. Heitman.